Myhre Travel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Særskilte vilkår

 1. Hvordan bestiller jeg et cruise?
 2. Hvordan blir cruiset bekreftet?
 3. Når skal jeg betale?
 4. Hva er inkludert i prisen?
 5. Finnes det aldersbegrensninger for å reise på cruise?
 6. Hvilke regler gjelder for avbestilling?
 7. Trenger jeg avbestillingsbeskyttelse?
 8. Kan jeg endre min bestilling etter at den er bekreftet?
 9. Hvilke opplysninger må jeg oppgi og hvorfor?
 10. Hvordan blir reklamasjoner og tvister håndtert?
 11. Hva skjer dersom det blir forsinkelse, endring i pris eller reiserute?
 12. Forhold som er helt utenfor vår kontroll?
 13. Hvilke andre vilkår gjelder for ferien?
 14. Reisegaranti?
 15. Hva er nøyaktigheten av informasjonen og prisene i katalogen?
 16. Hva er mitt ansvar?
 17. Hva er Royal Caribbeans ansvarsbegrensning?

1. Hvordan bestiller jeg et cruise?
Kontakt vår bookingavdeling for å bestille cruise. Du kan kan også bestille online her (under Reservering).

2. Hvordan blir cruiset bekreftet?
Når du har bestilt et cruise bekreftes dette over telefonen eller til ditt reisebyrå. Du bes om å betale et depositum til oss, eller til ditt reisebyrå på 1.000 kr + eventuell avbestillingsbeskyttelse på 250 kr per person. Vi sender en faktura (Confirmation Invoice) ved bekreftelse. Be alltid om en kopi av bekreftelsen fra ditt reisebyrå. På fakturaen fremkommer beløpet for restbetalingen av cruiset og eventuelle flydetaljer. Påse at alle detaljer er korrekte ved bekreftelse av ditt cruise. Vi tar ikke ansvar for eventuelle feil etter bekreftelsen. For eventuelle endringer etter bekreftelse, se punkt 8.

3. Når skal jeg betale?
Når du bekrefter din bestilling bes du om å betale et depositum til oss, eller til ditt reisebyrå på 1.000 kr + eventuell avbestillingsbeskyttelse på 250 kr per person. Depositumet betales med kredittkort eller via bank. Depositumet må betales innen 7 dager, og restbeløpet må være oss ihende senest 42 dager før seilingsdato. Ved endringer av betingelser fra tredje part kan en tidligere betalingsfrist påkreves. Følgende kredittkort godtas ved trykketidspunktet for denne katalogen: Visa, MasterCard, American Express.

4. Hva er inkludert i prisen?
Alle priser som er oppgitt i denne katalogen gjelder per person i norske kroner, basert på at to personer deler den angitte lugaren. Følgende er inkludert i cruiseprisen; lugar, alle måltider, underholdning og de fleste aktiviteter om bord, treningssenter, badstu, tips, skatter og avgifter. Visse aktiviteter kan belastes med et tillegg i prisen. Med mindre annet er avtalt, er følgende ikke inkludert i prisen: fly til og fra reisemålet, utflukter og personlige utgifter (for eksempel drikke om bord, klesvask, helse- og skjønnhetspleie, telefonsamtaler osv.), hotellopphold og -måltider i land (med mindre annet er oppgitt), transfers (med mindre annet er oppgitt), reiseforsikring, og alt annet som ikke er uttrykkelig
oppgitt som inkludert i prisen. Se punkt 8 under Viktig Informasjon.

5. Finnes det aldersbegrensninger for å reise på cruise?
Personer som er yngre enn 21 år kan ikke reise på cruise eller ha egen lugar, med mindre personen er sammen med en som er eldre enn 21 år. Denne personen trenger ikke våre en foreldre/formynder. Et unntak hvor en person under 21 år kan ha egen lugar uten en voksen (21 år eller eldre) er når minst en av foreldrene er med på samme seiling. Det andre unntaket er for gifte par hvis en person er over 21 år. Vielsesattest må bli forelagt på bestillingstidspunktet.

6. Hvilke regler gjelder for avbestilling?
Om du, eller noen i ditt reisefølge, ikke kan reise må du omgående informere oss eller ditt reisebyrå. Følgende regler gjelder:

Mindre enn 4 dager før avreise 100 % av reisens pris*
Mellom 4 og 14 dager før avreise 75 % av reisens pris*
Mellom 15 og 29 dager før avreise 50 % av reisens pris*
Mellom 30 og 56 dager før avreise 25 % av reisens pris*
Mer enn 57 dager før avreise Depositumet: 1.000 per person*
*Avbestillingsbeskyttelsen på 250 kr per person refunderes ikke ved avbestilling.

NOTER: Om en av gjestene i en lugar avbestiller, og den andre gjesten velger å dra alene må det betales et tillegg i prisen for enkellugar. Dette gjelder også ved avbestillinger fra en eller flere personer i en flermannslugar, eller om man avbestiller deler av reiseopplegget (flyreisen, hotell) som inngår i et "pakketilbud".

7. Trenger jeg avbestillingsbeskyttelse?
Vår avbestillingsbeskyttelse koster 250 kr per person. Med denne avbestillingsbeskyttelsen kan du avbestille ditt cruise mot en kostnad på 500 kr per person dersom det er 42 dager eller mer til avreise, og 1.000 kr per person dersom det er mindre enn 42 dager til avreise. Royal Caribbeans avbestillingsbeskyttelse, som du tegner samtidig som du bestiller cruiset, gjelder
om du må avbestille pga. egen sykdom/skade, eller om noen av dine nærmeste familie (mor, far, søsken eller barn) eller personen(e) i samme lugar, blir rammet av sykdom/dødsfall (samtlige må ha avbestillingsbeskyttelse). Om du ved avbestilling fremviser legeerklæring, der din lege fraråder deg å reise på det aktuelle tidspunktet, får du tilbakebetalt korrekt beløp så snart Royal Caribbean har godkjent legeerklæringen. De som reiser uten avbestillingsbeskyttelse avbestiller iht. normale avbestillingsregler under punkt 6.

8. Kan jeg endre min bestilling etter at den er bekreftet?
Ja, forutsatt at det er ledig plass. Endringer som innebærer annen avreisedag, annet skip, annen reiselengde eller på annen måte kan sees som omfattende, betraktes som en avbestilling og deretter en ny bestilling. Se punkt 6 for avbestillingsregler. Hvis du eller noen av personene du skal reise sammen med, hindres i å reise, kan du/de gi sin plass bestilling til en annen innen 42 dager før avreise (som foreslås av deg). Det vil påløpe et administrasjonsgebyr på 250 kr per person, i tillegg til et eventuell gebyr fra flyselskapet. Ved endring av fly detaljer (tidspunkt, flyrute, flyselskap) vil det i tillegg til eventuell gebyr fra flyselskapet, fra vår side påløpe et administrasjonsgebyr på 250 kr per person.

9. Hvilke opplysninger må jeg oppgi og hvorfor?
Sikkerhetsregler i USA krever at vi formidler visse personlige opplysninger til de amerikanske myndighetene. Disse opplysningene, som må være oss i hende senest 3 dager før avreise og forventes å inneholde eksakte personalia; passnummer, kontaktnummer i nødssituasjoner samt forsikringsdetaljer. Du vil få detaljert informasjon om dette på bestillingstidspunktet. Vi anbefaler at du besøker vår internettside og velger "Online sjekk-inn" under "Før du reiser". Om vi allerede har disse opplysningene om deg ved bestilingstidspunktet vennligst påse at de opplyningene vi har stemmer. Dersom du ikke har tilgang til Internett, vennligst gi oss beskjed slik at denne informasjonen blir registrert for deg. Dersom du ikke oppgir riktige, eller alle opplysninger som kreves kan du bli nektet inngang i USA, om bord på skipet og på eventuelle fly. Vi aksepterer
ingen unntakelser i denne sammenheng, og gir ingen erstatning eller kompensasjon. Du vil selv være ansvarlig for hjemtransport om en slik situasjon skulle oppstå.

10. Hvordan blir reklamasjoner og tvister håndtert?
Dersom du anser at avtalen ikke er innfridd må du snarest gi beskjed om dette til ditt reisebyrå eller til oss. Fremgangsmåte ved eventuelle klager overfor den delen av reisen som Royal Caribbean står ansvarlig for: Gi beskjed om klagen enten om bord eller så snart feilen er oppdaget. Gå til www.rccl.no/reklamasjon/ og fylle ut skjemaet. Det blir da sendt til oss i Royal Caribbean. Reklamasjonen må være oss i hende senest 4 uker etter avsluttet cruise. Royal Caribbean behandler deretter reklamasjonen og sender en skriftlig tilbakemelding. Vanlig behandlingstid er 4 uker.

Har du glemt noe igjen om bord?
Vi er dessverre ikke ansvarlige for ting som er gjenglemt eller mistet, men vi skal gjøre det vi kan for å etterlyse tingene dine. Fyll ut skjemaet du finner her og send det til oss.

11. Hva skjer dersom det blir forsinkelse, endring i pris eller reiserute?
Vi kan dessverre ikke garantere at skipene alltid anløper alle de annonserte havner, eller følger hver del av den annonserte reiseruten. Vi og skipets kaptein har rett til å utelate havner, anløpe andre havner, avvike fra den annonserte reiseruten eller bytte med et annet skip eller en annen havn. Vi er heller ikke ansvarlige for unnlatelse av å møte ankomst - og avreisetidene som er
vist for havnene i denne katalogen. Endringer i reiseruten foretas vanligvis av hensyn til gjestenes interesse og sikkerhet, og det vil ikke bli gitt kompensasjon for dette. Vennligst vær oppmerksom på at opplysningene og prisene i denne katalogen kan være endret innen du bestiller din ferie. Du er selv ansvarlig for å sjekke alle detaljer ved den valgte ferien med oss eller ditt reisebyrå når du bestiller. Ved eventuelle innstillinger av flyavganger, forbeholder Royal Caribbean seg retten til å booke om til en annen reiserute og flyselskap. Dette gjelder når du har gjort din bestilling gjennom Royal Caribbean.

12. Forhold som er helt utenfor vår kontroll?
Bortsett fra der det uttrykkelig framgår av disse vilkårene, fraskriver vi oss ethvert ansvar, inkludert erstatningsansvar, dersom ditt cruise eller en tjeneste vi har lovet å sørge for helt eller delvis ikke kan leveres som følge av forhold som er helt utenfor vår kontroll ("force majeure"). Med forhold som er helt utenfor vår kontroll mener vi hendelser som verken vi eller leverandøren av den aktuelle tjenesten kunne ha forutsett eller unngått til tross for alle rimelige forholdsregler. Slike hendelser kan omfatte krig eller fare for krig, terrorhandlinger eller trussel
om slike handlinger, opptøyer eller sivile uroligheter, streik, naturkatastrofer eller kjernefysiske katastrofer, brann, dårlig vær, helserisikoer, epidemier og alle lignende forhold som er utenfor vår kontroll.

13. Hvilke andre vilkår gjelder for ferien?
Flyselskaper, hotell og andre av våre leverandører har egne betingelser som gjelder for ferien din. Enkelte av disse betingelsene begrenser eller unntar flyselskaper eller andre leverandører for ansvar ovenfor deg, ofte i samsvar med internasjonale konvensjoner.

14. Reisegaranti?
Royal Caribbean er medlem av Reisegarantifondet i Norge. Det betyr at du får refundert dine penger og eventuelt garantert hjemtransport hvis ferien allerede er påbegynt og vi ikke skulle være i stand til å tilby deg den ferien du har fått bekreftet på grunn av insolvens. Royal Caribbean har stilt bankgaranti for alle nordiske passasjerer. Reisegarantifondet har telefon (+47) 51 85 99 40 og adresse: Postboks 227 Sentrum, 4001 Stavanger, Norge.

15. Hva er nøyaktigheten av informasjonen og prisene i katalogen?
Vennligst vær oppmerksom på at opplysningene og prisene i katalogene kan være endret innen du bestiller din ferie. Trykkfeil oppstår dessverre av og til selv om vi gjør alt vi kan for å sikre at katalogen og prisene er riktige på trykketidspunktet. Se også våre hjemmesider for den mest oppdaterte informasjonen.
Det er viktig å sjekke alle detaljer ved den valgte ferien med ditt reisebyrå på bestillingstidspunktet.

16. Hva er mitt ansvar?
Du må sørge for at du har oppdatert katalog og oppdaterte priser når du bestiller din ferie. Vi kan ikke påta oss ansvar for eventuelle feil eller unøyaktige opplysninger grunnet bruk av utradert katalog. Det er ditt ansvar å sørge for at du og ditt reisefølge har alle nødvendige pass, visum og andre reisedokumenter. Den enkelte passasjer (foreldre/foresatt hvis passasjeren er mindreårig) er ansvarlig for, og skal erstatte, enhver skade som passasjeren måtte påføre
skipet eller dets innredning, utstyr eller eiendom med vilje, uaktsomhet eller forsømmelse.

17. Hva er Royal Caribbeans ansvarsbegrensning?
Royal Caribbeans ansvar gjelder ikke utover skipet. Passasjerene fritar Royal Caribbean for alt ansvar når det gjelder tap av eller skade på bagasje eller eiendom, for personskade eller dødsfall, og for tap på grunn av forsinkelse som oppstår ut fra handlinger, brist i handlinger, utelatelser eller forsømmelse av selvstendige underleverandører, for eksempel flyselskaper, hoteller, arrangører av utflukter, restaurantører, transportselskaper eller andre leverandører av
tjenester eller fasiliteter. Alt som er tilrettelagt for passasjerene av selvstendige leverandører, er foretatt kun av hensyn til passasjeren, og utføres på passasjerens egen risiko. Nedenstående Allmenne vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Den Norske Reisebransjeforening (DNR) i samarbeid med Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, § 2-1.