Myhre Travel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historikk                                                    

Royal Caribbean Cruise Line ble startet i 1969 av de norske skipsrederne Anders Wilhelmsen & Company, I.M. Skaugen & Company og Gotaas Larsen. Det nystartede selskapet satte sitt første skip, Song of Norway, inn i tjeneste ett år senere. Året etter ble kapasiteten doblet med introduksjonen av Nordic Prince i flåten. Videre fortsatte ekspansjonen i 1972 med Sun Viking.

Etter fire år med vellykket drift ble Song of Norway deres første skip som ble forlenget. Dette ble gjort ved å sette inn en 25,9 meter lang seksjon midt på skipet. Det gode resultatet man fikk fra av forlengingen gjorde at Nordic Prince også gjennomgikk samme operasjon, og ble forlenget i 1980.

Royal Caribbean ble endelig globalt anerkjent når selskapet i 1982 lanserte Song of America, et skip som var over dobbelt så stort som Sun Viking, og på den tiden det tredje største passasjerskip i verden (etter Norway og QE2).

I 1986 ble selskapet det første med å kjøpe et kystområde på Haiti for bruk til privat anløpssted for sine gjester. Stedet heter i dag Labadee. Etter en omstrukturering i 1988 lanserte selskapet Sovereign of The Seas, den gang verdens største skip. To år senere fortsatte den raske veksten i selskapet da Nordic Empress og Viking Serenade lansert og satt i drift, og samme år kjøpte man sitt andre private anløpssted, Little Stirrup Cay, en øy i Bahamas som raskt ble omdøpt til Coco Cay.

Monarch of The Seas, selskapets andre skip i Sovereign-klassen ble satt i trafikk året etter, og ble etterfulgt av det tredje i klassen, Majesty of The Seas ytterligere ett år senere. Med en nå stor passasjerkapasitet og en økende markedsandel ble Royal Caribbean børsnotert i New York i 1993. I de neste to årene opplevde selskapet en ekstrem vekst. Et nytt hovedkvarter ble oppført i Miami, Florida, og Nordic Prince ble erstattet av et helt nytt skip, Legend of The Seas (Vision-klassen).

Året etter (1996) lanserte man to skip til i Vision-klassen, Splendour of The Seas og Grandeur of The Seas. Samme år signerte selskapet også en kontrakt med Aker Finnyards i Finland for bygging av skip på hele 140.000 tonn. Trenden med vekst og endringer i bransjen fortsatte inn i 1997. Selskapets eldste skip, Song of Norway, ble solgt, og ytterligere to nye Vision-klasse skip ble en del av flåten. Disse fikk navnene Rhapsody of The Seas og Enchantment of The Seas.

Det følgende året (1998) markerte overgangen til et mer ”moderne cruiseselskap” når de siste av selskapets eldre skip, Song of Norway og Sun Viking forlot flåten. Dette året mottok også selskapet det siste av sine seks Vision-klasse skip, nemlig Vision of The Seas.

Med mye oppmerksomhet fra media ankom Voyager of The Seas i 1999, selskapets nyeste tilskudd og verdens største cruiseskip. De to neste årene fulgte søsterskipet Explorer of The Seas, og det første av en ny, og mer miljøvennlig klasse skip, Radiance of The Seas. På landsiden skjedde også fremskritt med introduksjonen av selskapets ”cruise tours Alaska”, et tog med glassoverbygg som tar gjester med på en flott reise gjennom Alaska og Canada.

2002 startet med introduksjonen av Navigator of The Seas (Voyager-klassen) og Brilliance of The Seas (skip nummer to i Radiance-klassen). Videre fulgte Serenade of The Seas og Mariner of The Seas i 2003, og klatrevegger ble samtidig en standard på alle skipene i selskapet. Jewel of the Seas fulgte i 2004, og selskapets skip, Nordic Empress, ble renovert og omdøpt til Empress of The Seas. Dette året havnet selskapet igjen i historiebøkene med en massiv renovering av Enchantment of The Seas, hvor skipet blant annet ble kuttet i to og en 22,6 meter lang midtseksjon ble lagt til. (Grandeur of The Seas ryktes å være neste skip som skal gjennomgå det samme).

I 2005 startet konstruksjonen av Freedom of The Seas ved Aker Finnyards i Finland, og skipet ble satt i drift året etter som verdens største passasjerskip. Søsterskipet Liberty of The Seas fulgte i 2007, og Independence of The Seas i 2008. Et fjerde skip i denne klassen vurderes bygget og satt i drift høsten 2011.

En enda større klasse, Oasis-klassen, med to skip på ca. 225.000 tonn, Oasis of The Seas og Allure of The Seas, er nå også satt i drift. Disse to er de største i verden med god margin. Dette sikrer at Royal Caribbean i årevis fortsatt vil ligge fremst når det gjelder de største skipene i cruisebransjen.

Våren 2011 uttalte selskapet at de starter utviklingen av en ny skipstype. Prosjektet som kalles Project Sunshine inkluderer (etter økning av bestillingen våren 2012 og 2013) tre skip for leveranse fra høsten 2014 og frem til sommeren 2016. Skipene vil være på ca 167.000 tonn og ha plass til over 4100 gjester.

Våren 2013 ble det bestilt ytterligere ett skip (det tredje) i Oasis-klassen som skal stå ferdig sommeren 2016..

Annet:

Selskapet fusjonerte i 1997 med det greske selskapet Celebrity Cruises og endret samtidig navnet fra Royal Caribbean Cruise Line til Royal Caribbean International.

I 2000 ble det sammen med det engelske First Choice Holidays etablert et selskap, Island Cruises, som skulle operere i det uformelle britiske og brasilianske markedet. Royal Caribbean bestemte i oktober 2008 å selge sine 50% til First Choice Holidays.

I november 2006 kjøpte Royal Caribbean det spanske selskapet Pullmantur Cruises. Fra dette punkt ekspanderte selskapet radikalt med etableringen av nye cruiseselskap. Azamara Cruises ble stiftet i mai 2007 som et datterselskap av Celebrity Cruises. Videre publiserte selskapet i september 2007 sine planer om etableringen av selskapet Croisières de France (CDF) målrettet for fransktalende gjester. Dette selskapet  startet våren 2008, til og begynne med kun med et skip, Bleu de France. Bare to måneder etter (november 2007) annonserte selskapet sine planer for enda ett cruiseselskap, denne gang målrettet for tysktalende gjester, og i samarbeid med TUI AG. Selskapet fikk navnet TUI Cruises og startet i 2009 med et skip som ble overført fra Celebrity Cruises, og vil i 2011 få ytterligere ett skip overført fra dette rederiet. TUI og Royal Caribbean har tidligere samarbeidet med Island Cruises i det britiske markedet etter at TUI i 2007 ervervet seg majoriteten i First Choice Holidays, og dermed også kontroll av 50 % i Island Cruises.